google-site-verification: google2fefd1db23749ab1.html
top of page
חבורת חשוון | ד"ר ישראל לוינגר | "לתרגם את א-לוהים": העמקה במושגים הדתיים שלנו
חבורת חשוון | ד"ר ישראל לוינגר | "לתרגם את א-לוהים": העמקה במושגים הדתיים שלנו

חבורת חשוון | ד"ר ישראל לוינגר | "לתרגם את א-לוהים": העמקה במושגים הדתיים שלנו

הלימוד בחבורה מיועד לאלה שחווים תחושה של דיסוננס, המלווה את המפגש שלהם, כאנשים דתיים, עם הנחות היסוד של העולם בו הם חיים: "אתה בחרתנו" אל מול אוניברסליות. "הכל משמיים" אל מול אחריות ופעילות אנושית. במהלך השיעורים נציע דרך להעשרת השפה והתודעה הדתית על בסיס הגותו של הרב קוק והוגים מודרנים נוספים.

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

ימי רביעי בחודש חשוון, תאריכים בפרטי החבורה

יד הרב ניסים, ירושלים, ישראל

על האירוע

הלימוד בחבורה מיועד לאלה שחווים תחושה של דיסוננס, המלווה את המפגש שלהם, כאנשים דתיים, עם הנחות היסוד של העולם בו הם חיים: "אתה בחרתנו" אל מול אוניברסליות. "הכל משמיים" אל מול אחריות ופעילות אנושית. "העולם הזה דומה לפרוזדור", אל מול חוויית היסוד של האדם הדתי, שחי בעולם הזה ומשקיע בו ובפיתוחו את רוב זמנו, מרצו וכספו. ואולי חוסר הנחת הראשון והבסיסי ביותר הוא אל מול ההבנה הקלאסית של המושג: א-לוהים.

חוויות דיסוננס כאלה, מצטברות לעיתים לכדי תחושת חוסר נחת כללית, אשר גורמת להתנתקות מהדת – התנתקות מעשית או התנתקות תודעתית ורגשית.

במהלך סדרת השיעורים ננסה להציע דרך להעשרת השפה והתודעה הדתית על בסיס הגותו של הרב קוק והוגים מודרנים נוספים. הגות אשר הציעה, מתוך העולם הדתי, פרשנות נוספת למושג הא-לוהים ולאמונות הבסיס של היהדות, פרשנות שעשויה לגשר על הפער החוויתי הפנימי של הדתי המודרני, ועשויה גם לגשר על פער בין מגזרים בחברה הישראלית כולה.

18.10    ג' חשוון

25.10    י' חשוון

1.11       י"ז חשוון

8.11      כ"ד חשוון

עלות ל4 מפגשים: 100 ש"ח (25 שח לחד פעמי).

קישור לתשלום: https://mrng.to/EDK7bgL7eh

Share This Event

bottom of page