google-site-verification: google2fefd1db23749ab1.html
top of page
חבורת לימוד ברוח התקופה עם הרב חיים וידל | התשובה של הימים הנוראים הללו
חבורת לימוד ברוח התקופה עם הרב חיים וידל | התשובה של הימים הנוראים הללו

חבורת לימוד ברוח התקופה עם הרב חיים וידל | התשובה של הימים הנוראים הללו

שימו לב! חבורת הלימוד הורחבה וכעת תתקיים בכל ימי ראשון של סמסטר א' 19:45 התכנסות 20:00 תחילת שיעור ימי ראשון | 19:45 | יד הרב ניסים מחיר: 15 ש"ח לשיעור, 100 ש"ח לכל הסמסטר (7 שיעורים)

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

ימי ראשון של סמסטר א'

יד הרב ניסים, ירושלים, ישראל

על האירוע

המעט ההכרחי שכל אחד מאתנו יכול לעשות בעת הזאת, הוא בדק בית אישי כולל, של השקפת העולם שלו ושל ההתנהלות המעשית שלו. כל אחד בפני עצמו. כל אחד בהתאם לאמונתו ודעותיו.

אני סבור שנכון למעט בביקורת ולהרבות בתיקון, למעט בשלילה ולהרבות בחיוב, למעט בנבירה בעבר ולהרבות ביצירת העתיד.

אפשר לעשות זאת על ידי התמודדות עם שלוש שאלות. 1. איך אני עושה טוב יותר את מה שעשיתי עד היום. 2. במה טעיתי, מה היה העוורון שלי. מה היה הקבעון שלי. ממה אני חוזר בי. 3. מה אני עומד לחדש בחיי – במערכות היחסים שלי. בעבודה שלי, בתרומה שלי לחברה, וכך הלאה. בקיצור – עבודת שת"ח- שיפור. תיקון. חידוש. ואת כל זה בתוכן ובסגנון, במחשבה בדיבור ובמעשה, במרחב האישי והחברתי.

לתשלום על שיעור אחד

לתשלום על כל הסמסטר

Share This Event

bottom of page