google-site-verification: google2fefd1db23749ab1.html
top of page
חבורת לימוד עם הרב חיים וידל | תורת ארץ ישראל
חבורת לימוד עם הרב חיים וידל | תורת ארץ ישראל

חבורת לימוד עם הרב חיים וידל | תורת ארץ ישראל

19:45 התכנסות 20:00 תחילת שיעור ימי ראשון | 19:45 | יד הרב ניסים מחיר: 15 ש"ח לשיעור, 150 ש"ח לכל הסמסטר (10 שיעורים)

ימי ראשון של סמסטר ב'

יד הרב ניסים, ירושלים, ישראל

על האירוע

תורת א"י היא התורה המקורית שניתנה לעם ישראל כעם במעמד הר סיני. היא תורת עם ריבוני בארצו. תורה המבקשת לכונן 'חברת מופת' שתהיה 'אור לעמים'. תורה של עם ויחידים שחיים בהווה ההיסטורי והתרבותי, מתוך זיקה עמוקה לעבר ופניה אל העתיד.

תורת חו"ל היא תורת הגלות, ש'ניתנה' למה שנשאר מעם ישראל בגלות לאחר החורבן – מיעוט חלש, מושפל ונרדף פיזית ורוחנית. זאת תורת היחיד, הבית והקהילה.

תכליתה של תורת חו”ל, היא הישרדות, שימור הקיום של עם ישראל כעם ישראל, ושימור התורה כמות שהיא, עד שיגע זמן הגאולה והשיבה לא”י.

מאפייניה העיקריים הם ההתכנסות והתבדלות. תכליתה של תורת ארץ ישראל היא ההתפתחות וההתחדשות.

עם הלידה המחודשת של עם ישראלשיצא ממייצרי הגלות הארוכה ושב אל ארצו, מתבקשת (כך סבר הראי"ה קוק) גם השיבה אל תורת עם בארצו - 'תורת ארץ ישראל'.

האם זה קורה? כן ולא. 'בגדול ובנגלה', זה לא קורה, 'תורת חו"ל' היא עדיין התורה הדתית הנלמדת ומתקיימת. 'בקטן ובנסתר', הולכת ומתרחשת תנועה אל תורת א”י שאליה קרא הראי”ה. שיבה זו מתרחשת באופן מודע ומכוון ובאופן אינטואיטיבי.

בסדרת המפגשים שלנו הקיץ, ננסה להבין את סיפור המסגרת של תורת ארץ ישראל על פי הראי"ה קוק ולחולל בנו את השינוי התודעתי והמנטלי שהוא התנאי הראשון להארתה.

תאריכי החבורה: 19.5, 26.5, 2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 30.6, 7.7, 14.7, 21.7

לתשלום על כל הסמסטר

לתשלום על שיעור בודד

Share This Event

bottom of page