google-site-verification: google2fefd1db23749ab1.html
top of page
חבורת לימוד | מהפכת המדרש של חז"ל ומשמעותה לתקופתנו | הרב חיים וידל
חבורת לימוד | מהפכת המדרש של חז"ל ומשמעותה לתקופתנו | הרב חיים וידל

חבורת לימוד | מהפכת המדרש של חז"ל ומשמעותה לתקופתנו | הרב חיים וידל

בסדרת המפגשים נלמד מדרשי אגדה והלכה, נבינם, נתוודע לעולמם של חכמים, ונבין היטב את גודל המהפכה התורנית שנעשתה במעבר מבית ראשון לבית שני, מהנבואה לחכמה. מתוך כך נקיש למעבר שאנו בעיצומו, מגלות לגאולה. נסגל את שפת המדרש על מנת ליצור מדרשי אגדה חדשים, לחזור לשפה תורנית מקורית ולקחת חלק בהארת תורת א"י.

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

ימי ראשון

יד הרב ניסים, ירושלים, ישראל

על האירוע

מהפכת המדרש של חז"ל ומשמעותה לתקופתנו - הרב חיים וידל

ימי ראשון | 20:00 | כ-14 מפגשים

מוזמנות ומוזמנים לנסות את המפגש הראשון ללא תשלום

בסדרת המפגשים הזו נלמד בעיקר מדרשי אגדה, אך גם מדרשי הלכה מתוך כוונה ל- 1. להבין מה בין פשט לדרש (רמז וסוד) 2. להתוודע לעולמם של חכמים, לאמונותיהם ודעותיהם ולסגנון התנהלותם בחיים ובבית המדרש. 3. להבין היטב את גודל ועומק המהפכה התורנית שהם עשו במעבר מבית ראשון לבית שני, מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה, מהנבואה לחכמה. 3. להקיש מהמעבר הנ"ל למעבר שאנו בעיצומו, מגלות לגאולה, תורת חו"ל לתורת א"י, מבית שני לבית שלישי. 4. להתחיל לסגל את שפת המדרש על מנת ליצור מדרשי הלכה ואגדה חדשים, ובכך לחזור לשפה תורנית עברית מקורית ולקחת חלק בהארת תורת א"י. זו כמובן יומרה מופרזת, אך גם מימוש של חלק קטן ממנה יכול להיות משמעותי.

תאריכים (נתון לשינויים):

15.10

22.10

29.10

5.11

12.11

19.11

26.11

3.12

17.12

24.12

31.12

7.1

14.1

21.1

מבצע חבר מביא חבר!

בואו עם חבר/ה ותיהנו ממחיר מוזל :)

ימי ראשון | 20:00 | יד הרב נסים | 300 ש״ח ליחידֿ, 400 לשניים

לתשלום:

אדם יחיד או חבר מביא חבר

Share This Event

bottom of page