google-site-verification: google2fefd1db23749ab1.html
top of page
חבורת שיח | הרצון לדייק במילים - בין דיוק לזרימה | לימוד בליקוטי מוהר"ן עם יואב גבירצמן
חבורת שיח | הרצון לדייק במילים - בין דיוק לזרימה | לימוד בליקוטי מוהר"ן עם יואב גבירצמן

חבורת שיח | הרצון לדייק במילים - בין דיוק לזרימה | לימוד בליקוטי מוהר"ן עם יואב גבירצמן

העולם סביבנו ובתוכנו מזמן לעיתים קרובות הרבה פיזור, שמבקש דיוק ושימת-לב, לעיתים לחץ, שמבקש הרפיה וזרימה טבעית. בתורה שנלמד בליקוטי מוהר"ן ר' נחמן עוסק בתנועות האלו באמצעות נושאים כמו מערכות יחסים, גוף ופרנסה, ודרכם מעורר אותנו לחשוב על המתחים ביניהן מזווית אחרת.

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

19 במרץ 2023, 19:30

יד הרב נסים, Jerusalem, Israel

על האירוע

בסמסטר זה נתחיל עם סדרה חדשה של חבורות בהובלת לומדי בית המדרש

החבורה הראשונה: 'הרצון לדייק במילים' - בין דיוק לזרימה עם יואב גבירצמןֿ

העולם סביבנו ובתוכנו מזמן לעיתים קרובות הרבה פיזור, שמבקש דיוק ושימת-לב, לעיתים לחץ, שמבקש הרפיה וזרימה טבעית. בתורה שנלמד ר' נחמן עוסק בתנועות האלו באמצעות נושאים כמו מערכות יחסים, גוף ופרנסה, ודרכם מעורר אותנו לחשוב על המתחים ביניהן מזווית אחרת.

נלמד יחד לעומק ובנחת, וננסה לבדוק אפשרויות של שילוב ואיזון.

תאריכים (נתון לשינויים):

19.3

26.3

2.4

9.4

פרטים:

ימי ראשון | שני המפגשים הראשונים יתקיימו ב19:30 ושני האחרונים ייקבע בהמשך | 

Share This Event

bottom of page