google-site-verification: google2fefd1db23749ab1.html
top of page
 הרב אב"י לוריא | "ויצרא דשנאת חינם זה הוא חובק בתוכו את סתר האהבה" | לימוד שני לחודש תמוז
 הרב אב"י לוריא | "ויצרא דשנאת חינם זה הוא חובק בתוכו את סתר האהבה" | לימוד שני לחודש תמוז

הרב אב"י לוריא | "ויצרא דשנאת חינם זה הוא חובק בתוכו את סתר האהבה" | לימוד שני לחודש תמוז

החודש נארח פעמיים את הרב אב"י לוריא בשיחתי לשיעורי חודש תמוז חמישי | כ"ב בתמוז | 13/07 | יד הרב נסים 21:15 התכנסות 21:30 שיעור

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

13 ביולי 2023, 21:15

יד הרב נסים, Jerusalem, Israel

על האירוע

החודש נארח פעמיים את הרב אב"י לוריא בשיחתי לשיעורי חודש תמוז

הלימוד יתקיים ביום חמישי כ"ב בתמוז (13/07) ביד הרב נסים

21:15 התכנסות, קפה ועוגיות

21:30 שיעור

בואו בשמחה!

Share This Event

bottom of page